Welkom bij JA21 Utrecht!

Verkiezingsprogramma JA21 Utrecht

Provinciale Statenverkiezingen 2023

We hebben belangrijk nieuws!

Op 15 maart 2023 doet JA21 in alle 12 provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. U kunt 15 maart in Utrecht voor JA21 kiezen!

Wij zijn een hard groeiende, conservatief-liberale partij met zetels in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het Europees Parlement, de Gemeenteraad van Amsterdam en acht Provinciale Staten. Wij blijven ons na maart inzetten voor een mooier Utrecht. 

In Utrecht heeft ondergronds vervoer, wat JA21 betreft, de toekomst. De afgelopen jaren hebben wij dit thema in de provincie op de agenda gekregen. Na 15 maart zullen wij vol blijven inzetten op metroverbindingen en ondertunnelingen. We lossen knelpunten op provinciale wegen op. Gelet op de doorstroming en verkeersveiligheid is het verbreden van de A27 noodzakelijk. JA21 zet hierbij in op zoveel mogelijk behoud en compensatie van natuur, waar mogelijk middels overkapping of ondertunneling. 

JA21 zet zich in voor een betrouwbaar en solide energienetwerk. Dat lukt niet met de wiebelstroom van landschapsvervuilende windturbines en grootschalige zonnevlaktes. In Utrecht zien we ruimte voor de bouw van enkele kleine kerncentrales (SMR). 

JA21 wil meer betaalbare woningen, een asielstop en geen asieldwangwet, een realistisch stikstofbeleid en zoveel mogelijk ruimte voor werkenden, ondernemers én boeren. Dit verhaal gaan wij naar uw provincie brengen!

Het moet echt anders