Bestuur en Financiën

De provinciale ambtenarenapparaten blijven groeien, met toenemende kosten tot gevolg. JA21 wil zo laag mogelijke lasten voor burgers en de opcenten op de motorrijtuigenbelasting verlagen. De provincie moet zich weer gaan richten op de kerntaken. JA21 wil de vertrouwensbreuk tussen inwoners en politiek herstellen. We willen inwoners meer betrekken bij besluitvorming. Inwoners krijgen via referenda en een gekozen commissaris van de Koning meer invloed op het provinciale bestuur.

JA21 Utrecht wil

  • Provincie terug naar de kern: minder taken, minder ambtenaren
  • Opcenten op de motorrijtuigenbelasting fors omlaag brengen en alleen nog aanwenden voor wegenonderhoud
  • Lage provinciale lasten, doelmatige besteding van belastinggelden
  • Gekozen commissaris van de Koning
  • Een provinciaal referendum
  • Geen gedwongen gemeentelijke herindelingen tegen de wil van de inwoners
  • De plannen voor de internationale klimaattop in Utrecht van tafel
  • Geen cent provinciaal geld naar ontwikkelingshulp