Cultuur en Recreatie

Utrecht is een prachtige provincie met een uniek karakter. Van grote historische steden zoals Utrecht en Amersfoort tot de rust van de Heuvelrug en de gezelligheid van de dorpen langs de meanderende Vecht; ze maken Utrecht een enorm aantrekkelijke provincie om te recreëren. Dit karakter moet behouden blijven. Dat betekent dat we ruimte bieden aan toerisme en recreatie, maar wel met behoud van onze natuur als uitgangspunt. 
JA21 geeft hoge prioriteit aan het behoud en onderhoud van het culturele erfgoed in onze provincie. Cultuur in brede zin is geen kerntaak van de provincie, maar het Utrechtse culturele erfgoed wel degelijk. Hierop moet dan ook de absolute nadruk liggen binnen het cultuurbeleid van de provincie: niet het overeind houden van culturele instellingen en het subsidiëren van allerlei evenementen, maar het promoten van de lokale identiteit en het koesteren van het culturele erfgoed.

JA21 Utrecht wil

  • Prioriteit voor onderhoud van cultureel erfgoed
  • Terughoudendheid van de provincie op andere culturele vlakken: geen kerntaak
  • Behoud Nieuwe Hollandse Waterlinie: geen windturbines, geen woningbouw