Economie

Niet de overheid, maar de markt creëert banen. Daarom wil JA21 een kleine provinciale overheid die zich richt op haar kerntaken en ondernemers maximaal de ruimte biedt. Dat betekent minder regels, lagere lasten en meer vrijheid voor ondernemers. Het MKB, als ruggengraat van de economie en motor achter de lokale werkgelegenheid, heeft hierbij onze topprioriteit.

JA21 Utrecht wil

  • Geen nieuwe provinciale belastingen
  • Een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven
  • Dat ‘ja, tenzij’ de norm wordt voor ondernemers: uitbreidingsplannen moeten standaard kunnen tenzij deze aantoonbaar ten koste van de omgeving gaan
  • Geen belemmerende duurzaamheidseisen aan bedrijven in de provincie
  • Lokale economieën stimuleren door het verbeteren van bereikbaarheid van dorpen, steden en bedrijventerreinen
  • De Utrechtse economie steunen: de provincie koopt, huurt en organiseert zoveel mogelijk Utrechts