Mobiliteit

JA21 staat voor een goed bereikbare provincie. Een goede infrastructuur is van vitaal belang voor de economie. Daarom moeten we blijven investeren in onderhoud, opwaarderen en uitbreiden van ons wegennet en onze spoor- en waterverbindingen. Het uit de auto treiteren van hardwerkende Nederlanders onder het mom van ‘duurzaamheid’ moet afgelopen zijn.

JA21 Utrecht wil

  • Vol inzetten op metroverbindingen en ondertunneling. In de gehele provincie Utrecht heeft ondergronds vervoer de toekomst
  • De A27 verbreden om de doorstroming en de verkeersveiligheid te bevorderen
  • Inzetten op behoud en compensatie van natuur bij verbreding van de A27 door waar mogelijk in te zetten op ondertunneling of overkapping
  • Doorstroming en veiligheid op N-wegen bevorderen: goede verlichting, het aanpakken van knelpunten zoals de bocht bij Mijdrecht, verbreding waar nodig
  • De maximumsnelheid op N-wegen terug van 60 naar 80 kilometer per uur
  • Veiliger fietsen mogelijk maken door gescheiden fietspaden en fietssnelwegen
  • Kleine kernen bereikbaar houden door een dekkend netwerk busvervoer