Natuur, Landbouw en Platteland

JA21 staat voor het behoud van de prachtige natuur in Utrecht. Het opofferen van groen voor windturbines en zonnevlaktes moet stoppen. Het verdwijnen van voorzieningen in de kleine kernen, van politiebureaus en pinautomaten tot buslijnen, moet worden tegengegaan.

JA21 Utrecht wil

  • De rol van boeren inzake natuuronderhoud koesteren en behoud van natuursubsidies voor boeren
  • De komst van de wolf naar de provincie tegengaan
  • Rationeel wildbeheer: bij overlast moet afschot van roofdieren zoals vossen en marters een optie zijn
  • Bescherming en behoud van weidevogels en broedplekken
  • Bodemdaling tegengaan door irrigatie in plaats van boeren te dwingen gebruik te maken van andere werk- en productiemethoden